ArnoldBuchananDupontMadduxMoyePittsSmithTompkinsTyson